Upadłość spółki Warszawa, upadłość konsumencka

Zachowaj swoją własność! Fakt, że upadłość spółki Warszawa całkowicie wymazuje dług, jest oczywiście atrakcyjne dla każdego, kto nie może sobie pozwolić na spłatę rachunków. Ale co z ludźmi, którzy mają niepodlegającą zwolnieniu własność, której nie chcą się poddać?

Upadłość spółki Warszawa pozwala dłużnikom zachować swoją własność, zgadzając się na comiesięczne spłatę zadłużenia przez okres od trzech do pięciu lat. Rozdział 13 upadłości oferują szereg korzyści oprócz umożliwienia dłużnikom zachowania ich własności. Na przykład niektóre rodzaje zabezpieczonego długu, takie jak kredyt samochodowy, można zrestrukturyzować poprzez obniżenie kwoty głównej do wartości rynkowej zabezpieczenia i obniżenie płatności poprzez wydłużenie okresu spłaty do 60 miesięcy. Inne zobowiązania, takie jak kredyty hipoteczne, pożyczki studenckie i zobowiązania podatkowe, mogą być również modyfikowane. Wierzyciele nie mają wyboru w tej sprawie.

Upadłość spółki Warszawa nie jest dostępna dla wszystkich. Ci, którzy w ciągu ostatnich ośmiu lat spłacili swoje długi w rozdziale 7, nie mogą ponownie złożyć wniosku. W przypadku rozdziału 13 okres oczekiwania wynosi sześć lat. Problemem jest też zbyt duży dochód do dyspozycji. Kongres ustanowił w tym celu „test środków”. Dłużnicy, którzy zarabiają wystarczająco dużo pieniędzy, aby spłacić wierzycieli, zostaną pozbawieni możliwości zgłoszenia upadłości likwidacyjnej dla spółek i firm w Warszawie, choć reorganizacja może być rozwiązaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 4 =